Stručný popis kriketu

Kriket je velice populární světová hra, která se hraje se hlavně v Austrálii, Anglii, Indii, Pákistánu, Jihoafrické republice, na Novém Zélandu a na karibských ostrovech. A nyní i v České republice.

Kriket je hra dvou mužstev. Každé mužstvo má jedenáct hráču. Jeden celý tým stojí v poli, zatímco dva hráči druhého týmu stojí uprostřed pole s pálkami. Hráč s pálkou se nazývá ”batsman” aneb palkář. Mezi batsmany je 18 metrů: tato oblast se jmenuje ”pitch”. První batsman stojí před třemi dřevěnými tyčkami (tyto dřevené tyčky se nazývají ”wicket”). Jeden člen prvního týmu (který se nazývá ”bowler” aneb nahazovač) nahazuje míč (rovnou paží) k batsmanovi.

Batsman by měl bránit wicket proti míči, a odrážet míč co nejdále

Když batsman odrazí míc, musí se rychle rozhodnout, má-li má dost času na to, aby doběhl na druhý konec pitche. Mohou-li oba batsmani přebehnout celý pitch dříve, než míč hozený soupeřem trefí wicket, dostane jejich tým bod. Když batsman odpalí míč tak daleko, že překročí hranici hriště, dostane čtyři body. Za míč, který překročí hranici hřište aniž by se dotkl země, batsman dostane šest bodů. Dobrý batsman muže získat během jednoho pobytu na hrišti padesát, někdy i více bodů, (pobyt na hřišti se jmenuje ”innings”). Na rozdíl od baseballu, není batsman povinen běžet pokaždé když zasáhne míč. Délka zápasu se omezuje podle počtu nahazování učineného nepálkujícím mužstvem.

Batsman musí opustit hřiště (batsman je ”out”) v případe že:

  • bowler trefil wicket míčem
  • bowler zasáhl nohu batsmana před wickete
  • hrác soupeře zachytil míč odražený batsmanem přímo, aniž by se míč dotkl země
  • míč trefil wicket, když batsman ještě bežel mezi wickety

Jakmile je jeden batsman “out”, nastoupí další člen týmu na hřište. Když celý tým je out, sčítají se body. Druhý tým musí dosáhnout většího počtu bodů než první.

Nejlepší způsob jak se naučit kriket je přijít se podívat na zápas.

Pražský kriketový klub Vás vítá!